Uhelné sklady Zima

Nabízíme prodej uhlí, stavebních písků a štěrků pro Třebíč a okolí.

Kolik uhlí na zimu od Zimů?

Kolik uhlí budete potřebovat na celou zimu se odhaduje těžko a každý musí čerpat ze své zkušenosti. Záleží především na zatepletní celého domu, ale také na typu kotle i na uhlí samotném. Obecně se na celou zimu uvažuje množství 30 až 60 metrických centů (metráků) uhlí, ale jedná se o velmi individuální záležitost. Udává se také, že automatické kotle jsou mírně úspornější než běžné kotle. Moderní kotle mohou mít také značně vyšší účinnost než desítky let staré kotle.

Hnědé uhlí

Hnědé uhlí je geologicky mladší než uhlí černé a používá se téměř výhradně jako palivo. Je o něco méně kvalitní než černé uhlí, obsahuje větší množství příměsí (popeloviny, síru, vodu atd.). Ve střední Evropě hnědé uhlí zastává velmi důležitou roli v energetice. Spalováním hnědého uhlí se vyrábí elektřina v tepelných elektrárnách a ve velké míře se využívá i k vytápění domácností především díky dobrému poměru ceny k výhřevnosti.


Černé uhlí

Černé uhlí je druh usazené horniny vzniklé v průběhu prvohor a druhohor. Jde o hořlavou surovinu, kterou lidé využívají především jako palivo pro topení a získávání energie. Uhlí je rozloženo po celém povrchu Země v nejsvrchnější zemské kůře. Černé uhlí obsahuje 74 - 91% uhlíku. Uhlí se řadí mezi neobnovitelné zdroje energie. Černé uhlí je o něco výhřevnější než uhlí hnědé, takže roční spotřeba je mírně nižší než u hnědého uhlí, cena černého uhlí je však vyšší.


Kontaktujte nás